Kvarntorpets förskola ligger i övre Åby, ca en mil norr om Norrköping. Förskolan har nära till skog och vatten som vi utnyttjar i vår verksamhet. Avdelningarna är organiserade i åldershomogena grupper. Tillsammans har vi ca 55 barn och 9 engagerade pedagoger.

torsdag 8 september 2016

Ekorren

    Barnen utforskar de nya lekmiljöerna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar