Kvarntorpets förskola ligger i övre Åby, ca en mil norr om Norrköping. Förskolan har nära till skog och vatten som vi utnyttjar i vår verksamhet. Avdelningarna är organiserade i åldershomogena grupper. Tillsammans har vi ca 55 barn och 9 engagerade pedagoger.

fredag 7 oktober 2016

Ekorren

    Det är mycket rollekar på ekorren. Samspel, empati och turtagning tränas i leken.
    Nu har alla barn ritat septembers månadsteckning titta gärna i hallen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar