Kvarntorpets förskola ligger i övre Åby, ca en mil norr om Norrköping. Förskolan har nära till skog och vatten som vi utnyttjar i vår verksamhet. Avdelningarna är organiserade i åldershomogena grupper. Tillsammans har vi ca 55 barn och 9 engagerade pedagoger.

tisdag 10 januari 2017

Ekorren

Vi bekantar oss med lera.
Barnen forskar fram egna metoder och tekniker.
Fantasi och kreativiteten flödar. 
    Lera är kul!
    Koncentration !

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar