Kvarntorpets förskola ligger i övre Åby, ca en mil norr om Norrköping. Förskolan har nära till skog och vatten som vi utnyttjar i vår verksamhet. Avdelningarna är organiserade i åldershomogena grupper. Tillsammans har vi ca 55 barn och 9 engagerade pedagoger.

tisdag 7 mars 2017

Ekorren

Vi har lånat böcker med blindskrift.
Vi läser och provar att känna på skriften och bilderna.
Kan man känna att det är Alfons Åberg?

    Hur många vagnar har loket? Hur känns tågsymbolen?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar