Kvarntorpets förskola ligger i övre Åby, ca en mil norr om Norrköping. Förskolan har nära till skog och vatten som vi utnyttjar i vår verksamhet. Avdelningarna är organiserade i åldershomogena grupper. Tillsammans har vi ca 55 barn och 9 engagerade pedagoger.

tisdag 24 oktober 2017

Vargen   Vi har gjort fladdermöss.
   Vi har klippt,klistrat och konstruerat, provat olika sätt och lärt av varandra.
    
    Vi har pratat om fladdermöss. Vad tror vi att de äter,var bor dom,hur ser de ut?
    Vi tittade på bilder och faktatexter.
    Vi fantiserade om vad fladdermössen skulle tycka om våran mat.
    Jonathan har byggt en bil till sin fladdermus.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar