Kvarntorpets förskola ligger i övre Åby, ca en mil norr om Norrköping. Förskolan har nära till skog och vatten som vi utnyttjar i vår verksamhet. Avdelningarna är organiserade i åldershomogena grupper. Tillsammans har vi ca 55 barn och 9 engagerade pedagoger.

torsdag 16 november 2017

Fenomen vatten

När vi kom ut på gården upptäckte vi att det var fullt med is, vi bestämde oss för att samla den i en burk. 

Vi blev nyfikna på vad som händer om vi tog med burken med is in?
Det blev många olika hypoteser:
Barn - det kommer bli en Björn 
Barn - smälter 
När vi kom in såg vi detta!
Pedagog- vad har hänt?
Barn - vatten

Det var spännande. 
Vi arbetar mot den kommunikativa förmågan genom att barnen - samtalar, resonerar och diskuterar med varandra.
Även informationsförmågan arbetar vi mot, veta skillnaden mellan fakta och åsikter.
Vi arbetar också mot Läroplansmålen:
Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar