Kvarntorpets förskola ligger i övre Åby, ca en mil norr om Norrköping. Förskolan har nära till skog och vatten som vi utnyttjar i vår verksamhet. Avdelningarna är organiserade i åldershomogena grupper. Tillsammans har vi ca 55 barn och 9 engagerade pedagoger.

fredag 8 december 2017

Matematik på igelkotten 6/12-17

Matematik på igelkotten, vad händer egentligen vid diskbänken? Genom att tillåta barnen utforska olika slags material som olika volymmått och duplobåtar i blandade storlekar, utmanas barnens begreppsutveckling. Med hjälp av ett varierande användande av begrepp som stor, liten, mycket och lite uppkommer möjligheter till ett matematiskt lärande.

Vi riktar fokus mot begreppsförståelseförmågan, förstå vad begrepp och ord betyder. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar